Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 141/KL-SNV Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngành tổ chức nhà nước; chuyên ngành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng tại UBND thành phố Sông Công 26/10/2020 Nguyễn Đức Lực
2 1368/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của trường TH&THCS Vinh Sơn 28/08/2020 Vũ Duy Nghĩa
3 2148/TTr-UBND Về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vinh Sơn thành phố Sông Công 25/08/2020 Vũ Duy Nghĩa
4 72/QĐ-UBND Giao biên chế sự nghiệp Giáo dục và đào tạo đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc UBND thành phố Sông Công năm 2020 16/01/2020 Lê Văn Khôi
5 15/QĐ-UBND Giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP đối với cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Sông Công 07/01/2020 Lê Văn Khôi
6 899-TB/TU Danh sách rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố Sông Công, giai đoạn 2020 - 2025 23/09/2019 Dương Xuân Hùng
7 1872/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 394/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND thị xã Sông Công ban hành quy chế thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước thị xã Sông Công 20/09/2019 Lê Văn Khôi
8 1236/ĐA-UBND Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 15/03/2019 Lê Văn Khôi
9 647/KH-UBND Tinh giản biên chế viên chức sự nghiệp thành phố Sông Công giai đoạn 2016 -2021 16/05/2018 Lê Văn Khôi
10 394/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước thị xã Sông Công 07/02/2013 Nguyễn Khắc Lâm

Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->