Truy cập nội dung luôn

55 đảng viên hoàn thành chương trình sơ cấp lý luận chính trị

27-01-2021 16:48

               Ngày 26/1, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới đợt 1 năm 2021 và chuyển tiếp lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 7.

             Trong thời gian 15 ngày, 119 ddảng viên mới ở các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thành ủy đã được học tập 10 chuyên đề thuộc chương trình Bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới và 1 số chuyên đề trong chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Qua nội dung các chuyên đề, giúp các học viên có thêm những  kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh; hiểu hơn về vai trò, sứ mệnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện. Bên cạnh đó là những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước, để từ đó mỗi Đảng viên dự bị xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và đơn vị nơi công tác; ngừng phấn đấu để giữ vững danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

             Kiểm tra đánh giá chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, có 50 học viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 42%; 62 học viên đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 52%, còn lại là đạt yêu cầu.

             Riêng đối với chương trình đào tạo chuyển tiếp sơ cấp lý luận chính trị, có 52 học viên đăng ký tham gia học tập. Kết thúc khóa học có 7 học viên đạt loại giỏi, chiến tỷ lệ 13%; 43 học viên đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 83%, còn lại là đạt yêu cầu.

           

CDCơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->