Truy cập nội dung luôn

Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

07-09-2021 17:13

Sáng ngày 06/9, Đảng bộ Sông Công đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh, phúc”; quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với điểm cầu UBND TP, Ban quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên và điểm cầu ở 10 xã, phường trên địa bàn thành phố.

            Dự tại điểm cầu Thành ủy có đồng chí Hoàng Thái Cương – Tỉnh ủy viên – Bí thư thành ủy; đồng chí Đỗ Chí Thanh – Phó bí thư hường trực Thành ủy; đồng chí Vũ Duy  Nghĩa – Phó bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí bí thư thành ủy nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

            Tiếp đó, đồng chí bí thư thành ủy đã trực tiếp Quán triệt Kết luận số 11-KL/TW, ngày 13/7/2021 “Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc qia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025” của Ban Chấp hành Trung ương; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 28/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”.

Đồng chí Phó bí thư thành ủy triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới” ; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021“Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030” của Ban Bí thư. Đồng chí Chủ tịch UBNĐ thành phố Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030” của Ban Bí thư.

Cũng tại hội nghị này, các địa biểu còn được nghe triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” của Bộ Chính trị khóa XIII; Kết luận số 06 ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 27 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

            Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thái Cương – Tỉnh ủy viên – Bí thư thành ủy Sông Công yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc nội dung Chuyên đề, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Coi đây là động lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. hiện. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền, song vẫn phải đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

CD

 

 

 Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->