Truy cập nội dung luôn

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG THÔNG BÁO CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI

23-09-2021 15:55

NHCSXH THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

 THÔNG BÁO CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI

Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ là một chương trình cho vay ưu đãi mang tính chất an sinh xã hội, cho vay nhà ở xã hội có nhiều ưu đãi về đối tượng,lãi suất, thời hạn…cụ thể như sau:

     I. ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN

     Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân, Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

     II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC VAY VỐN:

     Phải  gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn,

     Đối với người vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: vốn tự có tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành. Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định,

     Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH, Có giấy đề nghị vay vốn, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi tại ngân hàng khác để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

     Mục đích sử dụng vốn vay phù hợp: Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành; giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp;

     Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định

     III. MỨC VỐN VAY:

     Đối với xây dựng mới, sửa chữa nhà để ở: tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảm đảm tiền vay.

 

     IV. LÃI SUẤT CHO VAY

         Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ, hiện nay là 4,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

     V. THỜI HẠN CHO VAY:

      Thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với NHCSXH nơi cho vay về thời hạn cho vay thấp hơn.

     VI. PHƯƠNG THỨC CHO VAY:

     NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp tại trụ sở NHCSXH, có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác.

     Người vay vốn là thành viên của Tổ TK&VV được thành lập và hoạt động theo quy định của NHCSXH.

     VII. HỒ SƠ VAY VỐN ĐỐI VỚI CHO VAY XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ:

    Giấy đề nghị vay vốn

    Giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở, điều kiện thu nhập, điều kiện cư trú.

     Ngoài giấy tờ nêu trên, đối với trường hợp người vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Dự toán hoặc phương án tính toán giá thành, hợp đồng thi công (nếu có), bản vẽ thiết kế và bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

     VIII. THỦ TỤC CHO VAY ĐỐI VỚI CHO VAY XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ:

     Tổ TK&VV: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng, tổ chức họp bình xét công khai, lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn gửi Ban giảm nghèo cấp xã

     Ủy ban nhân dân cấp xã: Xác nhận đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trúBan Giảm nghèo tập hợp hồ sơ của Tổ TK&VV trình UBND xác nhận.

     NHCSXH nơi cho vay: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Tổ TK&VV, thông báo cho người vay vốn biết và tiếp nhận hồ sơ từ người vay, tổ chức thẩm định và phê duyệt/không phê duyệt cho vay, thông báo kết quả phê duyệt cho người vay biết, trường hợp phê duyệt cho vay thì NHCSXH nơi cho vay cùng người vay thực hiện ký Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các thủ tục liên quan khác.

     Trong quá trình thực hiện, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố Sông Công (Số ĐT: 02083.862226- 02083.762226) hoặc tại các điểm giao dịch vào ngày giao dịch cố định tại xã.

 Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->