Truy cập nội dung luôn

Tài liệu kỳ họp thứ 7, khóa VIII

13-07-2022 08:44

Tài liu kỳ hp th 7 HĐND khóa VIII

STT

Tài liệu

1

- Chương trình Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Sông Công khóa VIII.

- Danh sách các tổ: Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3.

2

Tờ trình, Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

3

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 4 HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4

Báo cáo về tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2022.

5

Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

6

Tờ trình, Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Sông Công năm 2021.

7

Tờ trình, Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về phương án bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thành phố Sông Công.

8

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung Uỷ viên UBND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9

Tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

10

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2023.

11

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Sông Công.

12

Tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư 07 dự án đầu tư công, gồm:

- Dự án Đường Trần Phú (đoạn từ đường CMT8 đi đường Trần Hưng Đạo).

- Dự án Khu đô thị đường Trần Phú (Khu A).

- Dự án Khu đô thị số 3, phường Thắng Lợi.

- Dự án Đường đô thị dọc Sông Công.

- Dự án Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Lý Tự Trọng.

- Dự án Nhà văn hóa đa năng phường Thắng Lợi.

13

Tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công, gồm:

- Dự án nâng cấp, mở rộng Quảng trường và nhà làm việc khối đoàn thể thành phố Sông Công.

- Dự án Quy hoạch mở rộng Quảng trường và xây dựng Hội trường Thành uỷ Sông Công, hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng và khu tái định cư Quảng trường.

14

Tờ trình, Báo cáo, Nghị quyết Về phân bổ kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm (2021-2025) và năm 2022 trên địa bàn thành phố Sông Công

15

Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

16

Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

17

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2023.

18

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Sông Công.

19

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố.

20

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố.

21

Thông báo của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.

22

Báo cáo của Toà án nhân dân thành phố về về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

23

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thành phố về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

24

Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố về về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này