Truy cập nội dung luôn

Kết quả thực hiện CCHC phường Mỏ Chè quý I năm 2021

15-04-2021 14:15

UBND phường đã thực hiện công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới, bằng nhiều hình thức để tổ chức và cá nhân tiếp cận giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương đồng thời tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo quy định. Đặc biệt là tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4 để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng và nhận kết quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, với nhiều hình thức tuyên truyền: Trên trang thông tin điện tử của phường, hệ thống Kiosk thông tin, hệ thống loa các tổ dân phố, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền tới hội viên, đoàn viên. Niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính cấp xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phát tờ rơi…

Quý 1 năm 2021, UBND phường tiếp nhận tổng số 861 hồ sơ. Trong đó giải quyết hồ sơ trước hạn 847, đúng hạn 1, chưa tới hạn 13, không có hồ sơ quá hạn.

UBND phường sử dụng phần mềm một cửa điện tử để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định hiện hành.

Sau rà soát Quý I năm 2021, UBND phường niêm yết công khai tổng số 135 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tư pháp (39 TTHC); Lao động Thương binh và Xã hội (22 TTHC); Nông nghiệp và phát triển nông thôn (08 TTHC); Tài nguyên và Môi trường (01 TTHC);  Nội vụ (15 TTHC); Giáo dục đào tạo (05 TTHC); Giao thông vận tải (09 TTHC); Dân tộc (02 TTHC); Văn hóa - Thể dục thể thao (07 TTHC); Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (04 TTHC), Quân sự (07 TTHC), Lĩnh vực bảo hiểm (01 TTHC); Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác (03 TTHC); Lĩnh vực công an (12 TTHC).Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này