Truy cập nội dung luôn

Phường Lương Sơn tích cực chuyển đổi số, tuyên truyền nhân dân giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

22-06-2022 09:02

Thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 01/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sông Công về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 247/KH -  UBND ngày 11/11/2021 về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 về thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn phường; Kế hoạch số 03 ngày 11/01/2022 về kế hoạch CCHC năm 2022; Kế hoạch số 06/KH - UBND ngày 13/01/2022 về kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 của UBND phường Lương Sơn.

Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn. Đặc biệt, việc tuyên tuyền, hướng dẫn tổ chức/công dân giải quyết TTHC trên môi trường điện tử được coi là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng chính quyền điện tử.

* Ngày 15/3/2022, UBND phường đã ban hành, triển khai Kế hoạch số 24/KH - UBND về việc ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022. Đối tượng tham gia cuộc thi tìm hiểu bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, giáo viên trường mầm mon, tiểu học, trung học cơ sở; đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Thời gian tổ chức cuộc thi diễn ra từ 08h00, ngày 05/4/2022 đến 8h00 ngày 25/4/2022. Tổng kết cuộc thi tìm hiểu, đã có 20/25 tập thể (TDP, nhà trường) có cá nhân tham gia bài dự thi trên tổng số 241 bài dự thi. Chủ tịch UBND phường đã ký quyết định trao giải thưởng gồm 09 giải (giải tập thể 01 giải nhất; 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải quyết khích; giải cá nhân gồm 01 giải nhất; 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải quyết khích) với tổng trị giá khen thưởng gần 4.000.000 đồng. Thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường. Giúp người dân thấy được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong tiếp cận thông tin theo quy định pháp luật, trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện TTHC; các nội dung thông tin liên quan đến các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian và chi phí.

* Ngày 17/5/2022, đồng chí Chủ tịch UBND phường đã ký ban hành Quyết định số 556/QĐ -  CT về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng phường Lương Sơn gồm 21 Tổ công nghệ số ở mỗi tổ dân phố. Tổng số thành viên tham gia Tổ công nghệ ở các TDP là 118 người. Nhiệm vụ cụ thể của Tổ là hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân sử dụng các ứng dụng CNTT; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng Chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại địa phương. Là cầu nối để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong tổ dân phố; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Hướng dẫn Nhân dân thực hiện các bước cài đặt và triển khai các ứng dụng nền tảng số để thay đổi tư duy, phương thức, quy trình, cách làm truyền thống bằng hình thức, cách làm trên nền tảng công nghệ mới.

* Ngày 31/5/2022, UBND phường đã ban hành Công văn số 221/UBND -  VP về tiếp tục tuyên truyền chuyển đổi số, đặc biệt là trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử với các nội dung:

1. Tăng cường sử dụng chữ kí số chuyên dùng của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị phường; của cán bộ, công chức trực tiếp nhận và giải quyết các TTHC tại địa phương.

2. Hướng dẫn tổ chức/công dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ web: http://dichvucong.gov.vn (Có hướng dẫn cách tạo tài khoản cho tổ chức/công dân kèm theo công văn).

Hàng ngày trong giờ hành chính, các công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền đại diện tổ chức/công dân đến giao dịch tại địa phương tạo lập tài khoản trên dịch vụ công Quốc gia và hướng dân đại diện tổ chức/công dân đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính trên web: http://dichvucong.gov.vn. Đặc biệt là thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp và chứng nhận (gọi tắt là chứng thực bản sao điện tử). Ngoài ra, Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc BCĐ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số phường (trong đó Đoàn thanh niên phường là nòng cốt) hàng tuần xây dựng lịch, phân công hỗ trợ Bộ phận TN&TKQ phường hướng dẫn, tạo tài khoản cho đại diện tổ chức/công dân đến Bộ phận TN&TKQ phường giao dịch trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

(Ảnh Tổ giúp việc BCĐ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số phường hướng dẫn công dân tạo tài khoản, tra cứu TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia)

Hướng dẫn tổ chức/công dân đăng nhập và nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ web: http://dichvucong.thainguyen.gov.vn (Có hướng dẫn cách tạo tài khoản cho tổ chức/công dân kèm theo công văn).

Hướng dẫn đại diện của tổ chức/công dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng đối với việc giải quyết TTHC tại địa phương sau khi có kết quả giải quyết TTHC bằng một trong các hình thức đánh giá: Đánh giá bằng cách lấy phiếu trực tiếp tại cây Kiot ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC phường Lương Sơn hoặc nhập mã hồ sơ để đánh giá trực tuyến trên địa chỉ web: http://dichvucong.thainguyen.gov.vn.

(Ảnh công chức phường hướng dẫn lấy phiếu đăng ký giao dịch và thực hiện đánh giá mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC tại cây kiot của phường Lương Sơn)

Triển khai mỗi tổ dân phố tạo một nhóm zalo để thu hút người dân đã có thiết bị di động thông minh ứng dụng công nghệ góp phần chuyển đổi số. Đến nay, 21/21 TDP trên địa bàn đã thành lập được nhóm zalo của TDP, trong đó đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố làm trưởng nhóm, các đồng chí trong chi ủy, Ban công tác mặt trận và toàn thể nhân dân trong TDP có điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng zalo tham gia. Nhóm zalo của TDP đã thu hút được đông đảo người dân tham gia, mỗi nhóm có từ 50 người trở lên. Thông qua nhóm zalo của TDP, Lãnh đạo TDP cùng các đoàn thể của TDP có thể triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của địa phương và triển khai các hoạt động của tổ dân phố đến toàn thể nhân dân một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Hướng dẫn tổ chức/công dân khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa phường mà phải thanh toán các khoản phí, lệ phí theo quy định thì chuyển sang hình thức thanh toán trực tuyến (quét mã QR - Code tại Bộ phận Một cửa) từ ngày 04/4/2022.

(Ảnh công dân thanh toán phí, lệ phí qua quét mã QR -  Code tại Bộ phận TN&TKQ của phường Lương Sơn

3. Tuyên truyền người dân thường xuyên truy cập vào Cổng thông tin điện tử phường Lương Sơn tại địa chỉ web: http://luongson.songcong.thainguyen.gov.vn để tìm hiểu, nắm bắt các tin, bài hoạt động của tỉnh, thành phố, của phường và các văn bản chỉ đạo điều hành của địa phương.

(Giao diện trang thông tin điện tử phường Lương Sơn)

Qua những hoạt động tích cực trên, số lượng đại diện tổ chức/công dân đăng ký lịch hẹn và nộp hồ sơ trực tuyến trên địa bàn phường đã được nâng lên; đồng thời các TTHC giao dịch tại phường được thực hiện đánh giá, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng nền hành chính khoa học, hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu quả, lấy mục tiêu phục vụ nhân dân là chính./.

Tài liệu hướng dẫn đính kèmCơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này