Truy cập nội dung luôn

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 cho trên 250 người

04-05-2022 17:20

 

         Ngày 4/5, Ban dân vận Tỉnh  ủy Thái Nguyên đã phối hợp cùng Ban dân vận thành phố Sông Công tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 cho trên 250 đại biểu là Phó bí thư Đảng ủy; Trưởng khối Dân vận Đảng ủy các xã, phường; cán bộ làm công tác tham mưu, giúp việc về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo các cơ quan chuyên môn của thành phố; đội ngũ cán bộ MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội các xã, phường trên địa bàn.

 

            Tại đây, các học viên được truyền đạt các chuyên đề như: Những kiến thức chung về công tác Dân vận, quan điểm của Đảng về công tác Dân vận hiện nay; Những văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác Dân vận, kỹ năng nắm bắt, đánh giá và dự báo tình hình Nhân dân, hướng dẫn hoạt động của tổ dân vận. Công tác dân vận của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

            Để thực hiện tốt CTDV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, CBCC các địa phương, đơn vị cần quán triệt, thực hiện tốt những nội dung mới về CTDV được Đại hội Đảng lần thứ XIII chỉ ra, đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh- quốc phòng tại địa phương; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; chấp hành nghiêm cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội làm nòng cốt” để nhân dân làm chủ.

            Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận từ thành phố đến cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác Dân vận và những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Dân vận. Từ đó tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan, đơn vị.

CD

 Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này