Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến đánh giá triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

19-05-2022 20:11

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên được kết nối trực tuyến tới các huyện, thành phố của tỉnh.

Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo. Theo đó, sau 01 năm thực hiện Kết luận số 01 bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội; khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự linh hoạt, thích ứng kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai Kết luận số 01 trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đã góp phần khắc phục hậu quả đại dịch, ổn định tình hình an ninh, chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”…

Tại tỉnh Thái Nguyên, qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng Nhân dân. Đặc biệt, học tập và làm theo Bác đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cơ sở có nơi còn chưa kịp thời. Việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác còn mang tính hình thức, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng các nhân tố điển hình, tiên tiến chưa kịp thời nên chưa tạo được sức lan tỏa lớn trong xã hội…

Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập, làm theo Bác.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong năm 2022 và những năm tiếp theo, các địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nâng cao nhận thức về xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức đạo đức và cán bộ; tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn và đồng bộ hơn; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

Trước đó, Hội nghị đã ra mắt bộ sách “Vang vọng lời non nước” gồm 12 tập do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản. Mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

Thanh Thuỷ
thainguyen.gov.vn

Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này