Truy cập nội dung luôn

Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022

29-06-2022 16:06

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Phòng Dân tộc các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban Dân tộc cho thấy: Tính đến cuối tháng 6 năm 2022, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) trên địa bàn 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III). Trong đó, Sơn La là tỉnh có số xã thuộc vùng đồng bào DTTS & MN nhiều nhất cả nước với 202 xã; thành phố Đà Nẵng, tỉnh Tây Ninh và Bình Dương là 03 địa phương có số xã thuộc vùng đồng bào DTTS & MN ít nhất cả nước với 01 xã. 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội địa bàn các vùng DTTS&MN đã chuyển biến tích cực, đúng hướng; an sinh xã hội được đảm bảo, đồng bào các DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban Dân tộc đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm sâu sát, quyết liệt; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia, đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác dân tộc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cũng tại Hội nghị, một số địa phương đã báo cáo kết quả công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của địa phương, đồng thời kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các chính sách dân tộc và đề xuất hỗ trợ các địa phương về thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu: Cơ quan làm công tác dân tộc các cấp tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc liên quan đến công tác dân tộc; nắm chắc tình hình đời sống người dân vùng đồng bào DTTS để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, đảm bảo an dân; quan tâm kiện toàn bộ máy theo các đề án, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, đảm bảo số lượng, cơ cấu tổ chức, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; phát huy tốt vai trò uy tín của già làng, trưởng bản, người có uy tín để tăng cường quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành về tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của địa phương bằng nhiều hình thức. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng yêu cầu Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt quan tâm đến trụ cột xã hội số để phục tốt hơn đồng bào DTTS. Nhấn mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021 - 2030 là vấn đề lớn, có tính chất chiến lược, đồng chí Hầu A Lềnh cho biết, đến thời điểm này các văn của của Trung ương cơ bản hoàn thành. Đối với các vấn đề bất cập, Ủy ban Dân tộc sẽ tổng hợp, trả lời rõ ràng những nội dung thuộc thẩm quyền, nội dung nào vượt thẩm quyền sẽ báo cáo và xin hướng giải quyết. Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng, các tỉnh, thành cần lựa chọn danh mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các dự án có tính khả thi; đồng thời phải có kế hoạch cụ thể, rà soát kỹ, xử lý dứt điểm từng dự án nhằm đạt mục tiêu giải ngân vốn. Các tỉnh, thành rà soát nhu cầu vốn vốn cho năm 2023 để Ủy ban Dân tộc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này