Truy cập nội dung luôn

Tin hoạt động thành phố

 • 1664/UBND-PQLĐT

  về việc rà soát lập điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn TPSC

 • 1318/QĐ-UBND

  về việc phê duyệt phương án btht và tái định cư dự án các khu dân cư và khu chức năng hai bên tuyến đường du lịch sông công - núi cốc ( khu số 2- đợt 2)

 • 1317/QĐ-UBND

  thu hồi đất để thực hiện btht và tái định cư dự án các khu dân cư và khu chức năng hai bên tuyến đường du lịch sông công - núi cốc ( khu số 2- đợt 2)

 • 1319/QĐ-UBND

  thu hồi đất để thực hiện btht và tái định cư dự án các khu dân cư và khu chức năng hai bên tuyến đường du lịch sông công - núi cốc ( đợt 3)

 • 1320/QĐ-UBND

  về việc phê duyệt phương án btht và tái định cư dự án các khu dân cư và khu chức năng hai bên tuyến đường du lịch sông công - núi cốc ( đợt 3)

 • 01/2021/NQ-HĐND

  Hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công, giai đoạn 2021 - 2025

 • 05/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Sông Công ban hành

 • 1006/QĐ-UBND

  Quyết định Công khai Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thành phố Sông Công

 • 04/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác các công trình văn hóa thể thao của thành phố Sông Công

 • 03/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Sông Công

Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này